Onderzoek

Hulp bij onderzoek. Wij hebben diverse links geplaatst die u kunnen helpen bij onderzoek en verdere informatie naar verzet en Binnenlandse Strijdkrachten. Sommige archieven zijn online beschikbaar, sommige archieven zijn alleen fysiek en op afspraak te benaderen. Hou er rekening me dat archieven op verschillende plekken kunnen liggen zoals NIOD, gemeente etc.

Online Archieven documentatie en foto’s

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/zoekhulpen/tweede-wereldoorlog-verzet-in-nederland

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.13.137

https://www.archieven.nl/nl/

https://www.oorlogsbronnen.nl/bronnen?term=Binnenlandse+Strijdkrachten

https://beeldbankwo2.nl/

https://nimh-beeldbank.defensie.nl/

Nationaal Archief
Als ‘nationaal geheugen’ van Nederland beheert het Nationaal Archief 110 kilometer archiefmateriaal, foto’s en kaarten van de rijksoverheid en van maatschappelijke organisaties en individuele personen die van nationaal belang zijn (geweest.)
Prins Willem-Alexanderhof 20
2595 BE  Den Haag
Telefoon: 070 – 33 15 400 Algemene telefooncentrale
070 – 33 15 444 Helpdesk (inhoudelijke vragen over de archieven)
www.nationaalarchief.nl

NIOD (Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie) en
Centrum voor Holocaust- en Genocidestudies
Herengracht 380
1016 CJ  Amsterdam
Telefoon: 020 – 52 33 800
www.niod.nl en www.chgs.nl

Stichting 1940-1945
Nienoord 10
1112 XG  Diemen
Telefoon: 020 – 66 01 945
www.st4045.nl

Documentatiegroep ’40 – ’45
www.documentatiegroep40-45.nl

Verzet LO en LKP (Gedenkboek Het Grote Gebod)

https://www.lo-lkp.nl/

Vereniging Kinderen van Verzetsdeelnemers 1940-1945
Secretaris Hans van Ekelenburg
Rillandhoeve 30
3137 EJ  Vlaardingen
Telefoon: 010 – 47 49 463
www.verzetskinderen.nl

Het Nederlandse Rode Kruis
Telefoon: 070 – 44 55 666
www.rodekruis.nl

Oorlogsgetroffenen
www.oorlogsgetroffenen.nl

Het Parool
Edities van Het Parool tijdens de bezetting
www.hetillegaleparool.nl

Lijst van gevallenen

https://www.erelijst.nl/bladeren/bladeren-door-de-erelijst

Archieven per provincie

Provincie Noord-Holland

https://noord-hollandsarchief.nl/

https://archief.zaanstad.nl/

Stadsarchief Amsterdam (ook voor politiedossiers)
Vijzelstraat 32
1017 HL Amsterdam
https://archief.amsterdam

https://www.westfriesarchief.nl/onderzoek/zoeken

Provincie Zuid-Holland

https://geschiedenisvanzuidholland.nl/

Provincie Utrecht

https://hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/collecties

Provincie Noord-Brabant

https://www.bhic.nl/onderzoeken/archieven

https://brabantsegesneuvelden.nl/

Provincie Friesland

https://collections.tresoar.nl/digital/search

Provincie Groningen

https://www.groningerarchieven.nl/

https://groningerarchiefnet.nl/

Provincie Zeeland

https://www.zeeuwsarchief.nl/

Provincie Overijssel

https://collectieoverijssel.nl/

Provincie Drenthe

https://www.drentsarchief.nl/

Provincie Limburg

https://www.rhcl.nl/nl

Provincie Flevoland

https://hetflevolandsarchief.nl/

Provincie Zeeland

https://www.zeeuwsarchief.nl/

https://www.oorlogzeeland.nl/

Aanvraag medailles (ook postuum)

https://www.defensie.nl/onderwerpen/onderscheidingen/mobilisatie-oorlogskruis