Onderdelen der NBS

Eind december 1944 zag de indeling er als volgt uit:
• Gewest 1 Friesland.
• Gewest 2 Groningen.
• Gewest 3 Drenthe.
• Gewest 4 Overijssel.
• Gewest 5 Achterhoek.
• Gewest 6 Veluwe.
• Gewest 7 Betuwe, Arnhem, Nijmegen e.o. (gedeeltelijk bevrijd).
• Gewest 8 Utrecht.
• Gewest 9 Het Gooi.
• Gewest 10 Amsterdam (en directe omgeving).
• Gewest 11 Noord-Holland/Noorderkwartier (Alkmaar e.o.).
• Gewest 12 Noord-Holland-West (Haarlem e.o.).
• Gewest 13 ‘s-Gravenhage en omgeving.
• Gewest 14 Zuid-Holland-Zuid (Rotterdam e.o.).
• Gewest 15 Zeeland (gedeeltelijk bevrijd).
• Gewest 16 West-Noord-Brabant (Breda e.o.) (bevrijd).
• Gewest 17 ‘s-Hertogenbosch e.o. (bevrijd).
• Gewest 18 Eindhoven e.o. (bevrijd).
• Gewest 19 Limburg (gedeeltelijk bevrijd).

Eind 1944 werd de staf Commandant BS gevormd door:
• Bureau CBS
• Bureau I-1 Operatiën.
• Bureau I-2 Organisatie.
• Bureau I-3 Militaire Inlichtingendienst.
• Bureau I-8 voortzetting bureau Lucifer (afgekort Luci), tevens belast met de berichtgeving.
• Sectie III Geneeskundige Dienst. Aanvankelijk samenvallend met Sectie III AHK-OD.
• Sectie IV Bewapening.
• Sectie V Genie. In feite sectie V AHK-OD en als zodanig daarbij blijvend ingedeeld en werkzaam.
• Sectie VII Financiële aangelegenheden en verbinding met NSF (Nationaal Steunfonds).
• Sectie telefoondienst identiek aan die van AHK-OD.
• Juridische sectie van AHK-OD, stond mede ten dienste van Commandant BS.
• Bureau Veritas verzorgen van de verbindingen.


Tegen het einde van de bezetting in 1945 werd de staf Commandant BS gevormd door:
• CBS.
• Chef Staf.
• Sous-Chef Staf.
• Registrator.
• Sectie I-2 (inlichtingendienst).
• Sectie III-a (geneeskundige dienst).
• Sectie V (materieel).
• Sectie VII (financiën).
• Juridische sectie.

Vanwege de bevelen van de Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten van 24 en 28 december 1944 werd het nog bezette gebied in zes zones verdeeld, te weten:
• Zone I de gewesten 1 (Friesland), 2 (Groningen) en 3 (Drenthe).
• Zone II de gewesten 4 (Overijssel) en 5 (Achterhoek).
• Zone III de gewesten 6 (Veluwe) en 9 (Het Gooi), alsmede het gedeelte van gewest 8 (Utrecht), gelegen ten noorden van de Rijn en de Lek.
• Zone IV het gewest 8 voor zover het gelegen was ten zuiden van de Rijn en de Lek.
• Zone V de gewesten 10 (Amsterdam), 12 (Noord-Holland-Zuid), 13 (‘s-Gravenhage e.o.) en 14 (Zuid-Holland-Zuid).
• Zone VI het gewest 11 (Noord-Holland-Zuid).

Mussert gearresteerd door de BS (Collectie ww2museum.eu)